Programmas mērķis:

  • nodrošināt maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

Galvenās aktivitātes:

  • sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu izplatīšana.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

Auditorijas zemes televīzijas apraides aptvērums (% no iedzīvotāju kopskaita)

-

-

99,8

99,8

99,8

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

1800000

1800000

1800000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada projektu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1800000

1800000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

1800000

1800000

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 04.00.00 “Komerciālās televīzijas un radio” atbilstoši grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuri paredz, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, nodrošina centralizētus maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

-

1 045 812

1 045 812

Finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana” atbilstoši grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuri paredz, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, nodrošina centralizētus maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

-

754 188

754 188