Programmas mērķis:

nodrošināt maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

Galvenās aktivitātes:

sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu izplatīšana.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

Auditorijas zemes televīzijas apraides aptvērums  no iedzīvotāju kopskaita (%)

-

99,8

99,8

99,8

99,8

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-