Programmas mērķis:

nodrošināt maksājumus no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem par galalietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšanu ar zemes raidītājiem.

Galvenās aktivitātes:

programmu izplatīšana bezmaksas zemes apraidē, īstenojot daudzveidīga vietējā satura pieejamību un nodrošinot sabiedrības demokrātiskās, sociālās un kultūras vajadzības lielākajā daļā Latvijas teritorijas.

Programmas izpildītājs:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, slēdzot līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt sasniegtās auditorijas parametrus

Auditorijas zemes televīzijas apraides aptvērums no iedzīvotāju kopskaita (%)

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 727 898

1 800 000

2 122 850

2 122 850

2 122 850

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

322 850

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

17,9

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 

322 850

322 850

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

322 850

322 850

HD kvalitātes nodrošināšana bezmaksas zemes apraidē

-

322 850

322 850