Programmas mērķis:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nav internātskolas un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē interešu izglītības iestādes iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei, programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības vajadzībām.

Galvenās aktivitātes:

  • no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību

Izglītojamo skaits pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs

199 945

199 842

199 304

199 304

199 304

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās skolās, kuras nav internātskolas

929

940

922

922

922

Izglītojamo skaits pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs

1 086

924

952

952

952

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

255 519 841

256 905 624

267 026 123

266 840 798

266 840 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 385 783

10 120 499

-185 325

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

3,9 

-0,1 

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

20 302

20 030

19 899

19 899

19 899

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 048,8

1 068,8

1 118,3

1 118,3

1 118,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

901 621

11 022 120

10 120 499

t. sk.:

Citas izmaiņas

901 621

11 022 120

10 120 499

Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

-

11 022 120

11 022 120

Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

769 246

-

-769 246

Saskaņā ar 15.01.2019. MK sēdes protokola Nr.2  15.§ par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nodošanu IZM pārziņā

132 375

-

-132 375