Programmas mērķis:

  • Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
  2. elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Jūras administrācija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1

579

568

600

600

600

Piezīmes.

1 AS “Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

192 805

407 220

407 220

407 220

407 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

214 415

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

111,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

26 568

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 577

2 798

2 798

2 798

2 798