Programmas mērķis:

  • Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
  2. elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)3

762

800

568

520

524

3AS “Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un      konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

196 723

199 819

407 220

407 220

407 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 096

207 401

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,6

103,8

-

-

Atlīdzība, euro

30 918

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 577

2 798

2 798

2 798

2 798

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 370

248 771

207 401

t.sk.

Citas izmaiņas

41 370

248 771

207 401

Samazināti izdevumi Krasta apsardzes dienesta darba vietu aprīkošanai.

41 370

-

-41 370

Finansējuma pārdale no Aizsardzības ministrijas, lai saskaņā ar MK 05.06.2018. sēdes prot. Nr.27 14.§ 3.p. nodrošinātu Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) funkciju īstenošanu.

-

248 771

248 771