Programmas mērķis:

  • Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
  2. elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

780

800

800

800

800

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

181 548

199 819

199 819

158 449

158 449

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 271

0

-41 370

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,1

0

-20,7

0

Atlīdzība, euro

-

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

-

2 798

2 798

2 798

2 798