Programmas mērķis:

  • Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
  2. elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija un Nacionālo bruņoto spēku Krasta apsardzes dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

762

830

 800

800

 800

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 309

199 819

199 819

199 819

158 449

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

170 510

-

-

-41 370

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

581,8

-

-

-20,7

Atlīdzība, euro

-

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

-

2 789

2 789

2 789

2 789

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)