Programmas mērķis:

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un attīstīšana;
  2. elektroniskās informācijas aprites starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Jūras administrācija”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1

859

600

800

800

800

Piezīmes.
1 AS “Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazākā apmērā nekā plānots iepriekš.

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

393 934

407 220

407 220

407 220

407 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 286

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

27 247

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

2 270

2 798

2 798

2 798

2 798

Piezīmes.
1Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam”).