Programmas mērķis:

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana, lai sniegtu elektroniskās informācijas pakalpojumus kravu transportēšanas procesā iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt un attīstīt starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu;
  2. nodrošināta elektroniskās informācijas aprite starp kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem un institūcijām.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Jūras administrācija”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbība

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)1

885

800

700

700

700

 

Piezīmes.

1“Latvijas Jūras administrācija”, pārņemot SKLOIS uzturēšanu no Krasta apsardzes dienesta, veica revīziju un konstatēja, ka aktīvie sistēmas lietotāji ir mazāk nekā sākotnēji plānots. SKLOIS tiek atbalstīta pāreja uz starpsistēmu integrāciju, kuras ietekmē samazinās SKLOIS lietotāju - fizisko personu skaits, bet pieaug integrēto sistēmu skaits. Integrētajām sistēmām lietotāju uzskaite un administrēšana notiek šajās ārējās sistēmās, bet SKLOIS tās tiek reģistrētas katra kā viens lietotājs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

402 750

407 220

407 220

407 220

407 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 470

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

-

-

-

Atlīdzība, euro

32 207

33 577

33 577

33 577

33 577

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 684

2 799

2 799

2 799

2 799