Apakšprogrammas mērķis:

  • Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana un zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstība.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta piešķiršana fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem;
  2. zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšana;
  3. dalība zinātnes sistēmas administratīvās kapacitātes attīstībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Zinātnes padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Nodrošināts ekspertu komisiju darbs

Ekspertu komisijas (skaits)

5

5

5

5

5

Nodrošinātas zinātnisko pētījumu projektu ekspertīzes

Nodrošinātas ekspertīzes (skaits)

303

800

800

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

99 128

99 894

99 894

99 894

99 894

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

766

 

-

 

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

75 461

76 095

76 095

76 095

76 095

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

6

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 001

992

1 057

1 057

1 057

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 360

4 696

-

-

-