Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu biedrībai „Latvijas Pensionāru federācija”.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros 2017.gadā tiks sniegts atbalsts biedrības „Latvijas Pensionāru federācija” darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts biedrībai „Latvijas Pensionāru federācija”).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 000

16 000

15 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 000

-1 000

-15 000

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

-6,3

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16 000

15 000

-1 000

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

15 000

15 000

Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.239 un Nr.211 2.lasījumam

-

15 000

15 000

Vienreizēji pasākumi

16 000

-

-16 000

Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšana

16 000

-

-16 000