Apakšprogrammas mērķis:

  • Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma un tā noziegumu izpēte. Ar MK rīkojumu Nr.433 izveidotajai speciālajai starpdisciplinārajai komisijai bijušās Valsts drošības komitejas (turpmāk – VDK) dokumentu zinātniskās (tai skaitā vēsturiskās un juridiskās) izpētes procesa, kā arī materiālā un morālā kaitējuma izvērtēšanas, ko VDK nodarījusi Latvijas Republikai un tās iedzīvotājiem (turpmāk – Pētījums), procesa, kā arī Komisijas darba un Pētījuma īstenošanas nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  • Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts” nodrošina speciālās starpdisciplinārās komisijas VDK dokumentu zinātniskai izpētei darbību, tai skaitā telpas un biroja pakalpojumus, starptautiskās konferences rīkošanu, atlīdzību pētījumā iesaistītajiem zinātniekiem un izdevējdarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Universitāte, aģentūra “Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenots LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas darba plāns

Pētījumi (skaits)

×

-

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

250 000

250 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

250 000

-

-250 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-100,0

×