Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu invalīdu biedrībām un organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros 2017.gadā tiks sniegts atbalsts Latvijas Neredzīgo biedrībai, biedrībai „Neredzīgo sporta klubs „Elpa””, Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai, biedrībai „Dižvanagi”, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO”, Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijai „Sartorius”, Rīgas pilsētas  Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienībai „Aizvējš”, biedrībai „Inčukalna invalīdu biedrība”, nodibinājumam „Mārtiņa fonds” un biedrībai „Cerību spārni”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts Latvijas Neredzīgo biedrībai, biedrībai „Neredzīgo sporta klubs „Elpa””, Daugavpils pilsētas invalīdu biedrībai, biedrībai „Dižvanagi”, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai „SUSTENTO”, Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijai „Sartorius”, Rīgas pilsētas  Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienībai „Aizvējš”, biedrībai „Inčukalna invalīdu biedrība”, nodibinājumam „Mārtiņa fonds” un biedrībai „Cerību spārni”).

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 000

24 000

124 150

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 000

100 150

-124 150

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,0

417,3

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

24 000

124 150

100 150

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

124 150

124 150

Latvijas Neredzīgo biedrības darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.428 un Nr.405 2.lasījumam

-

550

550

Speciālā airēšanas trenažiera iegāde biedrībai "Neredzīgo sporta klubs "Elpa"" atbilstoši priekšlikumam Nr.430 un Nr.407 2.lasījumam

-

1 100

1 100

Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.431 un Nr.408 2.lasījumam

-

1 000

1 000

Biedrības "Dižvanagi" aktivitāšu nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.452 un Nr.429 2.lasījumam

-

5 000

5 000

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO" darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.461 un Nr.438 2.lasījumam

-

60 000

60 000

Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijas "Sartorius" rehabilitācijas nometnes "Izaicinājumi cilvēkiem ar invaliditāti" organizēšana atbilstoši priekšlikumam Nr.462 un Nr.439 2.lasījumam

-

10 000

10 000

Rīgas pilsētas  Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienības "Aizvējš" pasažieru transporta iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.466 un Nr.443 2.lasījumam

-

15 000

15 000

Biedrības "Inčukalna invalīdu biedrība" apkures ierīkošana aušanas darbnīcā un apkures elementu nomaiņa koplietošanas telpās atbilstoši priekšlikumam Nr.529 un Nr.506 2.lasījumam

-

5 000

5 000

Nodibinājuma "Mārtiņa fonds" psiholoģiskā  rehabilitācijas centra "Dūjas" telpu remonts atbilstoši priekšlikumam Nr.546 un Nr.523 2.lasījumam

-

6 500

6 500

Biedrības “Cerību spārni”  sociālā atbalsta centra “Cerību māja” jumta remontdarbi atbilstoši priekšlikumam Nr.630 un Nr.607 2.lasījumam

-

20 000

20 000

Vienreizēji pasākumi

24 000

-

-24 000

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO” darbības nodrošināšanai

24 000

-

-24 000