Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk - NVO).

Galvenās aktivitātes:

  1. finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;
  2. finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

 Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja

Atbalstīto NVO skaits

-

6

3

-

-

Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO

Atbalstīto NVO skaits29

-

-

2

-

-

29Rādītāju mēra tikai 2019.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

65 500

325 000

165 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

259 500

-160 000

-165 000

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

396,2

-49,2

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

325 000

165 000

-160 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

165 000

165 000

Prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktam, tai skaitā:

-

165 000

165 000

1. biedrībai “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” uzsākto aktivitāšu turpināšanai

-

60 000

60 000

2. nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS” aktivitāšu nodrošināšanai

-

60 000

60 000

3. biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu turpināšanai

-

15 000

15 000

4. atbalsts labklājības jomas NVO

-

30 000

30 000

Vienreizēji pasākumi

325 000

-

-325 000

Biedrības “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”” aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

Nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS” aktivitāšu nodrošināšanai

60 000

-

-60 000

Biedrības “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu nodrošināšanai

15 000

-

-15 000

Latvijas Neredzīgo biedrības aktivitāšu nodrošināšanai

15 000

-

-15 000

Latvijas Nedzirdīgo savienības aktivitāšu nodrošināšanai

15 000

-

-15 000

Latvijas Bērnu fonda aktivitāšu nodrošināšanai

15 000

-

-15 000

Atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanai

145 000

-

-145 000