Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu sociālās jomas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām (turpmāk - NVO).

Galvenās aktivitātes:

  1. finansējuma nodrošināšana iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspējas nodrošināšanai;
  2. finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada  plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

 Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja

Atbalstīto NVO skaits*

-

-

6

-

-

Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanā

Atbalstu saņēmušo NVO projektu skaits*

-

-

5

-

-

*Rādītājs tiek mērīts tikai 2018.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

65 500

325 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65 500

259 500

-325 000

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

396,2

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

65 500

325 000

259 500

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

325 000

325 000

1. Prioritārā pasākuma “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punktam, tai skaitā:

-

325 000

325 000

1.1 biedrībai „Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija „SUSTENTO”” uzsākto aktivitāšu turpināšanai

-

60 000

60 000

1.2. nodibinājuma Invalīdu un viņu draugu apvienība "APEIRONS" aktivitāšu nodrošināšanai

-

60 000

60 000

1.3. biedrībai “Latvijas Pensionāru federācija” aktivitāšu turpināšanai

-

15 000

15 000

1.4. Latvijas Neredzīgo biedrībai aktivitāšu nodrošināšanai

-

15 000

15 000

1.5.Latvijas Nedzirdīgo savienībai aktivitāšu nodrošināšanai

-

15 000

15 000

1.6. Latvijas Bērnu fondam aktivitāšu nodrošināšanai

-

15 000

15 000

1.7. Atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanai

-

145 000

145 000

Vienreizēji pasākumi

65 500

-

-65 500

Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" uzsākto projektu realizācija

35 000

-

-35 000

Biedrības "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" pasākumu organizēšana

1 500

-

-1 500

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties.” ietvaros īstenoto “Puišu klubu” un foruma “Celies!” aktivitāšu nodrošināšana

14 000

-

-14 000

Draudzes "Jaunatne ar Misiju - Rīga" iniciatīvas cilvēkiem ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" īstenošana - speciāli pielāgota transporta iegāde

15 000

-

-15 000