Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju darbībai sociālajā jomā. 

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros 2017.gadā tiks sniegts atbalsts biedrībai „Rīgas aktīvo senioru alianse”, biedrībai „Sociālā darba veterānu biedrība „Dzīves prieks””,  biedrībai „Resursu centrs sievietēm „Marta”” un draudzei „Jaunatne ar Misiju – Rīga”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija (finansējums tiek pārskaitīts biedrībai „Rīgas aktīvo senioru alianse”, biedrībai „Sociālā darba veterānu biedrība „Dzīves prieks””,  biedrībai „Resursu centrs sievietēm „Marta”” un draudzei „Jaunatne ar Misiju – Rīga”).     

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

65 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

65 500

-65 500

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

65 500

65 500

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

65 500

65 500

Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" uzsākto projektu realizācija atbilstoši priekšlikumam Nr.292 un Nr.267 2.lasījumam

-

35 000

35 000

Biedrības "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" pasākumu organizēšana atbilstoši priekšlikumam Nr.427 un  Nr.404 2.lasījumam

-

1 500

1 500

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties.” ietvaros īstenoto “Puišu klubu” un foruma “Celies!” aktivitāšu nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.460 un Nr.437 2.lasījumam

-

14 000

14 000

Draudzes "Jaunatne ar Misiju - Rīga" iniciatīvas cilvēkiem ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" īstenošana - speciāli pielāgota transporta iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.464 un Nr.441 2.lasījumam

-

15 000

15 000