Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu sociālās jomas NVO (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām).

Galvenās aktivitātes:

1) finansējuma nodrošināšana labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai;

2) finansējuma nodrošinājums NVO, kas sniedz kvalitatīvu ekspertīzi nozares politikas plānošanai, stiprina sabiedrības savstarpējo komunikāciju un izpratni par labklājības jomas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

 Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO pasākumu īstenošanai

Atbalstu saņēmušās NVO (skaits)1

-

6

3

3

3

Sniegts atbalsts biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm

No vardarbības cietušas sievietes, kuras  saņēmušas juridisko palīdzību (skaits)2

-

-

70

-

-

Nodrošināts atbalsts patvēruma centru uzturēšanai un sniegts atbalsts patvērumu centru apmeklētajiem

Patvēruma centri, kuru uzturēšanai sniegts atbalsts (skaits)2

-

-

20

-

-

Nodrošinātas ārpus telpu fiziskās aktivitātes personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā

Izveidots āra trenažieru laukums (skaits)2

-

-

1

-

-

Nodrošināta datoraplikācija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, vecākiem un pedagogiem vardarbības epizožu mazināšanai

Izveidota aplikācija “Pārvarot šķēršļus” (skaits)2

-

-

1

-

-

Sniegts atbalsts Latvijas Nedzirdīgo savienībai, lai veicinātu latviešu nedzirdīgo zīmju valodas attīstību

Sagatavotas  vārdnīcas videoversijā latviešu zīmju valodā pieaugušajām personām (skaits)2

-

-

2

-

-

Sagatavotas pasakas videoversijā pirmsskolas vecuma bērniem (skaits)2

-

-

4

-

-

Iegādāta tehnika (skaits)2

-

-

1

-

-

Piezīmes.

1 Rādītāju uzsāka mērīt ar 2021. gadu.

2 Rādītāju mēra tikai 2022. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

137 401

150 000

360 000

150 000

150 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 599

210 000

-210 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

140,0

-58,3

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

210 000

210 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

210 000

210 000

Prioritārā pasākuma “Biedrībai “Centrs MARTA” juridiskās palīdzības nodrošināšanai no vardarbības cietušām sievietēm” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.119 un Nr.90 2.lasījumam

-

80 000

80 000

Prioritārā pasākuma “Atbalsts biedrības “OPEN Radošais Centrs” patvēruma centru jauniešiem darbības nodrošināšanai” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.120 un Nr.91 2.lasījumam

-

70 000

70 000

Prioritārā pasākuma “Biedrībai “Cerību spārni” - āra trenažieru laukuma izveidošanai sociālo pakalpojumu ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem Spāres muižā, Amatas pagastā” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.121 un Nr.92 2.lasījumam

-

20 000

20 000

Prioritārā pasākuma “Latvijas Autisma apvienībai aplikācijas izstrādei stresa, trauksmes, uzvedības izaicinājumu un vardarbības epizodes klasē mazināšanai” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.122 un Nr.93 2.lasījumam

-

20 000

20 000

Prioritārā pasākuma “Latvijas Nedzirdīgo savienībai - tehnikas iegādei un bērnu pasaku un tematisko vārdnīcu videoversiju izveidei” īstenošana atbilstoši priekšlikumam Nr.123 un Nr.94 2.lasījumam

-

20 000

20 000