Programmas mērķis:

  • Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izveidotās uzlādes infrastruktūras uzturēšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
  2. uzlādes infrastruktūras darbības kontroles un vadības operatora programmatūru uzturēšana.

Programmas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

-

70

110

139

139

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

187 844

358 107

348 165

335 030

317 685

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

170 263

-9 942

-13 135

-17 345

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

90,6

-2,8

-3,8

-5,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 942

-

-9 942

t.sk.

Citas izmaiņas

9 942

-

-9 942

Samazināti izdevumi VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018.gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām. (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28, 26.§ 2.p.)

9 942

-

-9 942