Programmas mērķis:

elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. izveidotās elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzturēšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
  2. elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbības kontroles un vadības operatora programmatūru uzturēšana.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbība

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

70

110

139

139

139

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

358 107

348 165

335 030

317 685

317 685

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 942

-13 135

-17 345

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,8

-3,8

-5,2

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 135

-

-13 135

t.sk.

Citas izmaiņas

13 135

-

-13 135

Samazināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018. gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)

13 135

-

-13 135