Programmas mērķis:

Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzturēt izveidotās elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
  2. kontrolēt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras darbību un uzturēt vadības operatora programmatūru.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

110

139

139

139

139

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

348 165

335 030

551 540

518 332

512 779

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13 135

216 510

-33 208

-5 553

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,8

64,6

-6,0

-1,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

17 345

233 855

216 510

t. sk.:

Citas izmaiņas

17 345

233 855

216 510

Palielināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu uzstādītajām 69 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)

-

233 855

233 855

Samazināti izdevumi VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018. gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām (MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p.)

17 345

-

-17 345