Budžeta programmā ir viena apakšprogramma

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

Apakšprogrammas mērķis:

  • saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits)

18

17

17

18

18

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)

21

22

22

22

23

Ekskursijas (skaits)

983

900

900

900

900

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

781 340

766 809

775 282

772 809

772 809

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-14 531

8 473

-2 473

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1,9

1,1

-0,3

-

Atlīdzība, euro

611 060

616 629

623 655

623 655

623 655

Vidējais amata vietu skaits gadā

80

77

77

77

77

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

636,5

667,3

675

675

675

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 527

20 000

8 473

t. sk.:

Citas izmaiņas

11 527

20 000

8 473

Samazināti izdevumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai atbilstoši MK 13.12.2016. rīkojumam Nr.769, saņemot transferta pārskaitījumu no  Kultūras ministrijas

11 527

-

-11 527

Palielināti izdevumi, lai segtu izmaksas, kas radušās Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, sniedzot maksas pakalpojumus (saistībā ar paaugstinātu apmeklētāju interesi par muzeja sniegtajiem pakalpojumiem)

-

20 000

20 000