Programmas mērķis:

 • nodrošināt vienota Latvijas valsts tēla koordināciju, atbalstot Latvijas Institūta (LI) kā vienota Latvijas valsts tēla koordinējošās institūcijas attīstību.

Galvenās aktivitātes:

 1. sadarbībā ar sadarbības partneriem (valsts, pašvaldību institūcijām, privāto sektoru un NVO) veidot un izplatīt izzinošu, operatīvu un saskaņotu informāciju par Latvijas politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras sasniegumiem:
  • valsts oficiālajā portālā Latvia.eu, tai skaitā vienas pieturas platformā,
  • sociālo tīklu profilos,
  • Latvijas jaunumu vēstkopās angļu un krievu valodās ārvalstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem;
  • digitālos un audiovizuālos prezentācijas materiālos par Latviju;
 2. nodrošināt:
  • publicitātes kampaņas valstiski svarīgu notikumu kontekstā, tai skaitā žurnālistu vizītes, prezentācijas, video un iespiedmateriāli
  • dalību/iesaisti valstiskas nozīmes pasākumos ārvalstīs – Latvijas/Baltijas dienas, Latvijas stendi izstādēs, pasaules forumos (piem., Olimpiskās spēles, EXPO);
  • sadarbību ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un Latvijas diasporas organizācijām kopīgu Latvijas publiskās diplomātijas pasākumu organizēšanā;
  • radošu semināru ciklu Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem;
 3. koordinēt valsts tēla politikas īstenošanu (valsts, pašvaldību institūcijas, privātais sektors un NVO):
  • kopīga starptautisku pasākumu plānošanas kalendāra izveide un uzturēšana www.latvia.eu;
  • dalība dažādu Latvijas tautsaimniecības nozaru/uzņēmumu komunikācijas un mārketinga darba grupās un padomēs, kā arī tiešā mārketinga aktivitāšu sagatavošanā;
  • sadarbība starptautisku komunikācijas kampaņu īstenošanā.

Programmas izpildītājs: Latvijas institūts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana

Sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācija svešvalodās (skaits)

46

70

70

70

70

Portāla Latvia.eu apmeklētāju informācijas pieprasījumi (skaits)

247 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

197 000

190 000

190 000

190 000

190 000

Fotoattēlu pieprasījumi (skaits)

596

700

700

700

700

Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāji (skaits)

119 000

120000

120000

120000

123 000

Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāji (skaits)

5 000

5 000

5 000

5 000

5 500

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

87

40

15

15

25

Latvijas Institūta iniciētas publikācijas/pārraides medijos (skaits)

199

30

30

30

30

Organizēti semināri un pasākumi (skaits)

26

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

300 904

168 236

237 663

180 663

162 663

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-132 668

69 427

-57 000

-18 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44,1

41,3

-24,0

-10,0

Atlīdzība, euro

117 523

95 656

126 563

106 563

106 563

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 605

1 554

2 220

2 220

2 220

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 993

21 085

20 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

85

69 512

69 427

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

69 512

69 512

Latvijas institūts

-

69 512

69 512

Citas izmaiņas

85

-

-85

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

85

-

-85