Programmas mērķis:

 • veidot pozitīvu Latvijas atpazīstamību ārvalstu auditorijās, izmantojot uz pozitīvu realitāti balstītu informāciju par valsti – tās cilvēkiem, kopienām, inovācijām, sasniegumiem, vērtībām, tradīcijām un dzīvesveidu. Galvenais uzdevums – radīt labvēlīgu fonu ārvalstu sabiedrībā Latvijas politisko, ekonomisko un sabiedrisko (tai skaitā kultūras) interešu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

 1. izzinošas, operatīvas un saskaņotas informācijas par politiskajām, ekonomiskajām un sabiedriskajām aktualitātēm Latvijā gatavošana un izplatīšana ārvalstu auditorijām:
  • Latvijas aktualitāšu apskati angļu un krievu valodās ārvalstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem,
  • digitāli un audiovizuāli prezentācijas materiāli par Latviju,
  • tematisku brošūru un faktu lapu izplatīšana.
 2. ārvalstu auditorijām paredzētā valsts oficiālā portāla Latvia.eu satura veidošana un attīstīšana:
  • prezentācijas materiālu publicēšana un to pieejamības nodrošināšana interesentiem,
  • tematisku rakstu sagatavošana un publicēšana par Latvijas aktualitātēm,
  • fotogalerijas par Latviju uzturēšana, ienākošo pieprasījumu pēc fotoattēliem apstrāde.
 3. ārvalstu auditoriju, tai skaitā Latvijas diasporas, iesaiste komunikācijas aktivitātēs, izmantojot sociālos tīklus:
  • Latvijas oficiālā Facebook konta angļu valodā “If you like Latvia, Latvia likes you” uzturēšana un satura attīstīšana,
  • Facebook konta latviešu valodā “Kaut kas mīļš no Latvijas” uzturēšana un aktualizēšana.
 4. atbalsts ārvalstu žurnālistiem vizīšu Latvijā organizēšanā – informācijas sagatavošana, programmas izstrāde, informatīvais un organizatoriskais atbalsts vizītes laikā;
 5. dalība partneru organizētos pasākumos Latvijas popularizēšanai ārvalstu auditorijās, kā arī informatīvo un prezentācijas pasākumu organizēšana Latvijas institūta (turpmāk – LI) komunikācijas projektu ietvaros:
 6. radošu semināru cikls Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem,
 7. prezentācijas un lekcijas par Latvijas tēlu un LI īstenotajiem komunikācijas projektiem partneru pasākumos Latvijā un ārvalstīs,
 8. mediju pasākumi un citas aktivitātes.

Programmas izpildītājs: Latvijas institūts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana

Sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācija svešvalodās (skaits)

70

70

70

70

30

Portāla Latvia.eu apmeklētāju informācijas pieprasījumi (skaits)

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

-

140 000

140 000

140 000

140 000

Fotoattēlu pieprasījumi (skaits)

-

700

700

700

700

Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāji (skaits)

80 000

110 000

110 000

115 000

118 000

Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāji (skaits)

-

2 000

3 000

4 000

4 500

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

8

8

10

10

10

Latvijas Institūta iniciētas publikācijas /pārraides medijos (skaits)

-

30

30

30

10

Organizēti semināri un pasākumi (skaits)

-

22

22

22

12

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

122 012

114 800

309 100

168 151

93 151

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 212

194 300

-140 949

-75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,9

169,3

-45,6

-44,6

Atlīdzība, euro

87 071

74 271

134 918

95 571

74 571

Vidējais amata vietu skaits gadā

5

4

6

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 451

1 547

1 874

1 991

1 554

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12 000

206 300

194 300

t. sk.:

Citas izmaiņas

12 000

206 300

194 300

Palielināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai (t.sk. 2 amata vietu darbības nodrošināšanai)

-

206 000

206 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

300

300

Samazināti izdevumi JPI “Latvijas tautas video sveiciena radīšanai Lietuvas, Igaunijas un Somijas tautām valstu simtgadēs”

12 000

-

-12 000