Programmas mērķis:

  • nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

  • informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

Informācija ir klasificēta.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18134 593

17 366 510

19706 510

15866 510

16866 510

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-768 083

2340 000

-3840 000

1000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,2

13,5

-19,5

6,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3400 000

5740 000

2340 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

3400 000

5740 000

2340 000

Palielināti izdevumi aizsardzības funkciju nodrošināšanai (Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes prot. Nr.19 1.§ 4.p.)

-

1900 000

1900 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

3400 000

3840 000

440 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana"

3400 000

-

-3 400 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”

-

3840 000

3840 000