Programmas mērķis:

  • nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

  • informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 202 558

13 119 429

17 366 510

17 806 510

13 966 510

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 916 871

4 247 081

440 000

-3 840 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,1

32,4

2,5

-21,6

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 247 081

4 247 081

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 247 081

4 247 081

Palielināti izdevumi aizsardzības funkcijas nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot. Nr.19 36.§ 4.p.)

-

847 081

847 081

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

3 400 000

3 400 000

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu iegādes, kas nepieciešamas esošās infrastruktūras nodrošināšanai atbilstoši drošības prasībām (priekšlikums Nr.53, 54 2.lasījumā Saeimā 2019.gada 3.aprīlī)

-

3 400 000

3 400 000