Programmas mērķis:

  • nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenā aktivitāte:

  • informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

  • informācija ir klasificēta.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 168 029

10 719 429

13 119 429

13 119 429

13 119 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-448 600

 

2 400 000

 

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,0

 

22,4

 

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 400 000

2 400 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 400 000

2 400 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

 

 

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu specifisku uzdevumu izpildi

-

2 400 000

2 400 000