Programmas mērķis:

  • nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes: informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

Informācija ir klasificēta.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 906 554

10 595 356

10 719 429

10 719 429

10 719 429

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

688 802

124 073

­­-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,0

1,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 577

128 650

124 073

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 577

128 650

124 073

Izdevumu izmaiņas (izmaiņas pašu ieņēmumos), informācija ir klasificēta

4 577

23 577

19 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

105 073

105 073

Līdzekļu pārdale no budžeta programmas 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros

-

105 073

105 073