Programmas mērķis:

nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

Informācija klasificēta.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 714 885

21 751 570

24 741 523

25 471 508

26 201 492

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 036 685

2 989 953

729 985

729 984

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,8

13,7

3,0

2,9

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 989 953

2 989 953

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 989 953

2 989 953

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā), lai nodrošinātu pieaugošo sabiedroto klātbūtni Latvijā un stiprinātu sadarbību ar sabiedrotajiem (MK 2022. gada 22. decembra sēdes protokola Nr.37 1.§ 8.punkts), pamatfunkciju nodrošināšanai

-

2 989 953

2 989 953