Programmas mērķis:

nodrošināt Militārās izlūkošanas un drošības dienesta darbību, atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikto valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizāciju, starptautiskajos un starpvalstu līgumos (vienošanās) paredzēto saistību izpildi, attīstīt noteikto uzdevumu, funkciju un saistību izpildei nepieciešamos resursus.

Galvenās aktivitātes:

informācija ir klasificēta.

Programmas izpildītājs: Militārās izlūkošanas un drošības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Informācija ir klasificēta.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 080 510

15 691 135

21 751 570

21 751 570

21 751 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 389 375

6 060 435

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-28,9

38,6

-

-


Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

 Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 910 000

7 970 435

6 060 435

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 140 000

1 140 000

Valsts drošības aizsardzības uzdevumu realizācija

-

1 140 000

1 140 000

Citas izmaiņas

1 910 000

6 830 435

4 920 435

Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. un 4. pielikumam)

10 000

50 000

40 000

Izdevumu izmaiņas pamatfunkciju nodrošināšanai pamatojoties uz MK 2019. gada 15. aprīļa sēdes protokola Nr.19 1.§ 4. punktu

1 900 000

2 900 000

1 000 000

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

3 880 435

3 880 435

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” pamatfunkciju nodrošināšanai

-

3 880 435

3 880 435