Apakšprogrammas mērķis:

  • norēķina veikšana komersantam par pakalpojuma sniegšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 499

54 176

36 027

12 009

4000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 677

-18 149

-24 018

-8009

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

301,3

-33,5

-66,7

-66,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

54 176

36 027

-18 149

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

54 176

36 027

-18 149

Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana

54 176

36 027

-18 149