Apakšprogrammas mērķis:

  • saglabāt, pētīt, izstrādāt un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības, kurām ir vēsturiska, zinātniska un memoriāla nozīme, kā arī ar tām saistītu informāciju par Latvijas un pasaules medicīnas vēsturi, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu un attīstību medicīnas vēstures jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. krāj, dokumentē un saglabā Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs;
  2. pēta, eksponē un popularizē muzeja krājumus;
  3. izglīto un informē sabiedrību par Latvijas un pasaules zinātnisko un kultūrvēsturisko mantojumu medicīnas un farmācijas nozarēs un sabiedrības veselības jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sabiedrības intereses veicināšana par zinātnes un kultūras mantojumu

Iekārtotās izstādes (skaits)

20

21

21

21

21

Muzejpedagoģiskās un izglītojošās programmas (skaits)

21

22

23

23

23

Ekskursijas (skaits)

918

1 100

1 100

1 100

1 100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

713 357

698 663

738 029

738 029

738 029

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-14 694

39 366

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2,1

5,6

-

-

Atlīdzība, euro

572 623

565 998

603 364

603 364

603 364

Vidējais amata vietu skaits gadā

82

82

82

82

82

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

581,9

575,2

613,2

613,2

613,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

39 366

39 366

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

16 376

16 376

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

356

356

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri(atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

16 020

16 020

Citas izmaiņas

-

22 990

22 990

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta

programmām (apakšprogrammām)

-

14 990

14 990

Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

14 990

14 990

Izdevumu palielinājums saistībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plāna palielinājumu atbilstoši priekšlikumam Nr.387 un Nr.364 2.lasījumam

-

8 000

8 000