Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits

1252

1 600

1 600

1600

1600

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)

55

65

55

55

50

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita

0

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1278486

1947000

1947000

1947000

1947000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

668514

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52,3

-

-

-