Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas administrācijai piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku prasījumu skaits

1 226

1 649

1 424

1 600

1 680

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums (dienās)

63

72

70

68

66

Atcelto lēmumu īpatsvars (%) no kopējā MNA pieņemto lēmumu par līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai skaita

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 077 826

1 500 553

1 701 724

1 947 000

1 947 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

422 727

201 171

245 276

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,2

13,4

14,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

151 869

353 040

201 171

t. sk.:

Citas izmaiņas

151 869

353 040

201 171

1. Palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2016. – 2018.gadam", atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta sēdē ( prot. Nr.29 69.§ ) noteiktajam

-

353 040

353 040

2. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, sakarā ar jaunākajām ekonomiskās izaugsmes prognozēm, ka iesniegumi darbinieku prasījumu segšanai tiks saņemti mazāk (saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2017. – 2019.gadam"), atbilstoši 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta sēdē ( prot. Nr.38 38.§ ) noteiktajam

151 869

-

-151 869