Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt maksātnespējīgo parādnieku darbinieku intereses maksātnespējas procesā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās un ekonomiskās sekas.

Galvenās aktivitātes:

  1. apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana ir efektīva

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierinātie darbinieku prasījumi (skaits)

1 376

 

2 223

2 223

2 223

2 223

Nodrošināta savlaicīga un pamatota darbinieku prasījumu apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas ilgums dienās (skaits)

46

55

50

45 

40

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 988 876

3 997 703

3 997 703

3 997 703

3 997 703

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 008 827

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

101,0

-

-

-