Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

4

14

14

10

5

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

3

3

3

1

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8556

16 552

16 552

16 552

16 552

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7996

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

93,5

-

-

-