Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī.

Galvenās aktivitātes:

  1. segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas;
  2. īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Maksātnespējas kontroles dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemtie lēmumi par administratora atlīdzības segšanu (skaits)

1

12

6

5

1

Maksātnespējas kontroles dienesta pieņemtie lēmumi par pārējo administrācijas izmaksu segšanu (skaits)

0

12

6

5

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

284

8 532

4 266

3 555

3 555

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 248

 

-4 266

-711

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 904,2

-50,0

-16,7

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 266

-

-4 266

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 266

-

-4 266

Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2022. gada 1. janvāri saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021. – 2023. gadam”

4 266

-

-4 266