Microsoft līguma un projektu nodrošināšana

Programmas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību un valsts izglītības informācijas sistēmas darbību.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Izglītības un zinātnes ministrijas resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  4. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esošie serveri (skaits)

35

37

37

37

37

Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma

Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits)

1

1

1

1

1

IBM Lotus licences (skaits)

220

220

220

220

220

Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits)

1

1

27

39

39

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 224 397

1 555 954

1 479 344

1 479 344

1 479 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

331 557

-76 610

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,1

-4,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

100 000

23 390

-76 610

t. sk.:

Citas izmaiņas

100 000

23 390

-76 610

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.

-

23 390

23 390

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana", lai atbilstoši MK 01.11.2016. sēdē pieņemtajam lēmumam nodrošinātu ministrijas atalgojuma politikas realizāciju un darbību.

100 000

-

-100 000