Programmas mērķis:

  • nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību un valsts izglītības informācijas sistēmas darbību.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Izglītības un zinātnes ministrijas resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  4. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Uzturēta Valsts izglītības informācijas sistēma

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits)

37

37

37

37

37

Uzturēta Izglītības un zinātnes ministrijas lietvedības sistēma

Lietvedības sistēma IMPULSS (skaits)

1

1

1

1

1

IBM Lotus licences (skaits)

220

220

220

50

20

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

-

-

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

-

-

250

250

250

Uzturētas citas Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmas

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Grāmatvedības sistēma HORIZON (skaits)

1

27

40

40

40

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 2.kārta (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 633 750

1 479 344

1 479 344

1 479 344

1 479 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-154 406

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,5

-

-

-