Programmas mērķis:

nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbību un attīstību, iekšējās lietošanas un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbību un attīstību, kā arī Valsts izglītības informācijas sistēmas un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbību un attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbības un attīstības nodrošināšana;
  2. Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējo un resora koplietošanas informācijas sistēmu darbības un attīstības nodrošināšana;
  3. Valsts izglītības informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;
  4. Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;
  5. platjoslu infrastruktūras (broadband) “vidējā jūdze”, interneta skolām, mācību satura digitalizācijas (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu) nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Uzturētas un attīstītas valsts informācijas sistēmas, kuru pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta datu apmaiņa ar informācijas sistēmu turētājiem. (IZM noslēgto līgumu skaits ar citām institūcijām)

96

105

110

113

100

Nodrošināta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju darbība un attīstība Izglītības un zinātnes ministrijā

Interneta pieslēgums IZM ēkā (skaits)

1

1

1

1

1

Nomāti un īpašumā esoši serveri (skaits)

37

37

37

37

37

Mājas lapas (skaits)

3

3

3

3

3

Uzturētas Izglītības un zinātnes ministrijas un resora koplietošanas sistēmas

Lietvedības sistēmas Namejs uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Lietvedības sistēmas Namejs Lietotāju licenču uzturēšana (skaits)

499

541

541

560

560

Grāmatvedības sistēma HORIZON (iestāžu skaits)

40

38

38

38

38

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta un uzturēta VIIS publiskā portāla darbība -aktuālo izglītības datu pieejamība sabiedrībai un datu publicēšana atvērtajā datu portālā (publicēto datu kopu skaits)

-

-

12

15

18

Nodrošināts jaunā satura ieviešanas un attālinātu (hibrīd) mācību atbalsts

Ieviesti digitālie risinājumi (platformas)

-

-

2

-

-

Nodrošināta elektronisko resursu pieejamība izglītības iestādēm

Izglītības iestādes, kas lieto izveidotos servisus (skaits)

-

-

308

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 381 960

1 657 224

3 290 798

1 584 798

1 584 798

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-724 736

1 633 574

-1 706 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-30,4

98,6

-51,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 166 426

2 800 000

1 633 574

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

2 800 000

2 800 000

Finansējums platjoslu infrastruktūrai (broadband) “vidējā jūdze”, internetam skolām, mācību satura digitalizācijai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

-

2 800 000

2 800 000

Citas izmaiņas

1 166 426

-

-1 166 426

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

72 426

-

-72 426

Izdevumi 2020. gadā veiktajai līdzekļu pārdalei no budžeta apakšprogrammas 01.15.00 "Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem", lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) pielāgošanas pasākumus

72 426

-

-72 426

Veikta līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 01.14.00 "Mācību līdzekļu iegāde" , lai nodrošinātu atbalstu izglītības iestādēm digitālo un citu mācību līdzekļu iegādei (MK 05.11.2020. sēdes protokola Nr. 68 27.§ 10. punkts)

1 094 000

-

-1 094 000