Programmas mērķis:

  • nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās

% no plānotā apjoma

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

311 277

315 523

315 523

315 523

315 523

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 246

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,4

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

315 523

315 523

-

t.sk.:

 

 

-

Ilgtermiņa saistības

315 523

315 523

-

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

 

 

 

Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)

107 717

107 717

-

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija (OTIF)

13 500

13 500

-

Starptautiskā jūras organizācija (IMO)

12 800

12 800

-

Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)

16 100

16 100

-

Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)

3 380

3 380

-

Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)

38 200

38 200

-

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)

40 805

40 805

-

Eiropas sakaru birojs (ECO) Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)

200

200

-

Sakaru reģionālā padome (RCC)

1 546

1 546

-

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)

30 000

30 000

-

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)

5 900

5 900

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)

23 500

23 500

-

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)

21 875

21 875

-