Programmas mērķis:

  • nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās

% no plānotā apjoma

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

301 005

311 723

315 523

315 523

315 523

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 718

3 800

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

1,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

311 723

315 523

3 800

t.sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

311 723

315 523

3 800

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

 

 

 

 Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)

112 002

107 717

-4 285

 Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija  (OTIF)

13 500

13 500

-

 Starptautiskā jūras organizācija (IMO)

10 000

12 800

2 800

 Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)

16 100

16 100

-

 Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)

4 300

3 380

-920

 Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)

36 000

38 200

2 200

 Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)

42 000

40 805

-1 195

 Eiropas sakaru birojs (ECO) Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)

200

200

-

 Sakaru reģionālā padome (RCC)

1 546

1 546

-

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)

32 000

30 000

-2 000

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)

7 200

5 900

-1 300

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)

15 000

23 500

8 500

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)

21 875

21 875

-