Programmas mērķis:

  • nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās

% no plānotā apjoma

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2017.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

293 522

301 048

311 723

315 523

315 523

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7 526

10 675

3 800

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

3,5

1,2

0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

301 048

311 723

10 675

t.sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

301 048

311 723

10 675

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

 

 

 

 Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)

108 522

112 002

3 480

 Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija  (OTIF)

13 500

13 500

0

 Starptautiskā jūras organizācija (IMO)

12 800

10 000

-2 800

 Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)

16 100

16 100

0

 Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)

3 380

4 300

920

 Starptautiskā telesakaru organizācija (ITU)

38 200

36 000

-2 200

 Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)

40 000

42 000

2 000

 Eiropas sakaru birojs (ECO) Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT)

200

200

0

 Sakaru reģionālā padome (RCC)

1 546

1 546

0

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)

30 000

32 000

2 000

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)

5 900

7 200

1 300

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF/ECMT)

15 900

15 000

-900

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)

15 000

21 875

6 875