Programmas mērķis:

  • nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem piedalīties un pārstāvēt Latvijas valsts intereses starpvaldību starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada projekts

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti maksājumi starpvaldību starptautiskajās organizācijās, ES aģentūrās un starptautiskajās starpresoru organizācijās

% no plānotā apjoma

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada projekts

2018. gada projekts

2019. gada projekts

Kopējie izdevumi, euro

293 548

293 548

301 048

304 848

308 648

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

7 500

3 800

3 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

2,6

1,3

1,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

293 548

301 048

7 500

Ilgtermiņa saistības

293 548

301 048

7 500

 Dzelzceļu sadarbības organizācija (OSŽD)

108 522

108 522

-

 Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija  (OTIF)

13 500

13 500

-

 Starptautiskā jūras organizācija (IMO)

12 800

12 800

-

 Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija (IHO)

16 100

16 100

-

 Starptautiskā jūras dibena institūcija (ISA)

3 380

3 380

-

 Starptautiskā telekomunikāciju organizācija (ITU)

38 200

38 200

-

 Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO)

40 000

40 000

-

 Eiropas pasta un telekomunikāciju konference (CEPT) (ECO)

200

200

-

 Sakaru reģionālā padome (RCC)

1 546

1 546

-

Parīzes saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (PMOU)

30 000

30 000

-

Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (ITLOS)

5 900

5 900

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskais transporta forums (ITF)

8 400

15 900

7 500

Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerības sekretariāts (NDPTL)

15 000

15 000

-