Programmas mērķis:

  • piešķirt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.630 “Materiālās palīdzības piešķiršanas un atmaksāšanas kārtība”.

Galvenā aktivitāte:

  • piešķirt materiālo palīdzību, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana

Personas, kam piešķirta materiālā palīdzība (skaits)

14

15

15

15

15

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

9 076

11 144

11 144

11 144

11 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 068

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,8

-

-

-