Programmas mērķis:

  • piešķirt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.322 “Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalsti nonākušai personai”.

Galvenās aktivitātes:

  • piešķirt materiālo palīdzību, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana

Personas, kam piešķirta materiālā palīdzība (skaits)

17

15

15

15

15

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

14 575

11 144

11 144

11 144

11 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 431

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,5

-

-

-