Programmas mērķis:

  • materiālās palīdzības piešķiršana ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām ar Latvijas pasi saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.322 “Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalsti nonākušai personai”.

Galvenās aktivitātes:

  • materiālās palīdzības piešķiršana, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja persona no savas gribas un rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ ir ārvalstīs nonākusi ārkārtas situācijā, kurā ir apdraudēta tās dzīvība, veselība vai drošība un personai nav pieejama cita palīdzības saņemšanas iespēja.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana

Materiālās palīdzības piešķiršanas nodrošināšana (skaits)

25

15

15

15

15

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 533

11 144

11 144

11 144

11 144

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 611

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

340,0

-

-

-