Programmas mērķis:

  • īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • Informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

16 677 036

18 695 355

17 586 770

17 586 770

17 376 770

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

2 018 319

-1 108 585

0

-210 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

12,1

-5,9

0

-1,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 750 278

1 641 693

-1 108 585

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

407 450

407 450

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts drošības dienesta darbības kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

-

407450

407450

Citas izmaiņas

2 750 278

1 234 243

-1 516 035

Palielināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

49 874

80 410

30 536

Palielināti izdevumi 2019.gada prioritārā pasākuma "Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana" īstenošanai (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 3.p.)

289 832

344 005

54 173

Palielināti izdevumi 2018.gada prioritārā pasākuma "Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)" īstenošanai(MK 14.09.2017. prot. Nr.46 3.§ 2.p.)

751 826

802 828

51 002

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

4

-

-4

Samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksai IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p. ceturtā daļa)

1 658 742

-

-1 658 742

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu

-

7000

7000