Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023.  gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

18 776 647

17 586 770

18 028 619

18 045 213

22 309 017

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 189 877

441 849

16 594

4 263 804

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,3

2,5

0,1

23,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

441 849

441 849

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

304 044

304 044

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana

-

277 887

277 887

Tiesiskā regulējuma īstenošana

-

26 157

26 157

Citas izmaiņas

-

137 805

137 805

Izdevumu pārdale no valsts budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 10.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana” pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

-

110 836

110 836

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

26 969

26 969

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu nomas maksas izdevumu segšanu

-

26 969

26 969