Programmas mērķis:

īstenot valsts politiku valsts drošības jomā.

Galvenās aktivitātes:

informācija klasificēta.

Programmas izpildītājs: Valsts drošības dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 607 263

18 028 619

21 996 863

26 700 888

23 436 589

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

421 356

3 968 244

4 704 025

-3 264 299

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,4

22,0

21,4

-12,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

388 723

4 356 967

3 968 244

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 951 650

3 951 650

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana  (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

2 631 650

2 631 650

Valsts drošības  dienesta kapacitātes stiprināšana (atbalstīts priekšlikums Nr.77 Saeimā 2.lasījumā 2021.gada 23.novembrī)

 

1 320 000

1 320 000

Citas izmaiņas

388 723

405 317

16 594

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas  laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020. prot. Nr.56 51.§)

110 836

157 681

46 845

Izdevumu izmaiņas 2021.gada prioritārā pasākuma “Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana”īstenošanai

277 887

247 636

-30 251